پرکن ودربگذار ودر بند روتاری سیلندری مایع ظرفشویی

1399/01/17

دستگاه منو بلوک مایعات غلیظ از قبیل مایع ظرفشویی 4 نازله 

بدنه دستگاه وسیلندر ها ونازلها تماما استیل 

سیستم مجهز به دربگذار ودربند تمتم اتوماتیک

ظرفیت تولید از 400 الی 600 بطری در ساعت 

tdveigKRca


Top