پرکن 1نازله روتاری مواد غلیط کرم ارده

1399/06/13


دستگاه پرکن ودربند وفیل سیل زن اتوماتیک کرم ارده 

این دستگاه همزمان قابلیت پرکردن در وزنهای تعریف شده توسط صفجه مانیتوریک که قبلا با پی ال سی فرمان گرفته شده را دارد

یعنی اپراتور با اشاره به صفحه مانیتور میتواند وزن مورد دلخواه خود را انتخاب کند وسپس دستگاه بطور اتوماتیک تنظیم میگردد 

 دراین دستگاه فقط بطری گذاری دستی انجام میگردد ومابقی عملیات کاری اتوماتیک میباشد

این دستگاه در طرحهای یک نازل دونازل الی شش نازل طراحی میگردد

TOh7pUEGqQ


Top