دستگاه فيل سيل زن پدالي

1398/11/01

دستگاه فيل زن پدالي مناسب براي بطري هاي ماست كه با فيل آلومينيومي پرس شده ومانع نفوذ هوا وآلودگي به داخل ظروف ميگردد اين دستگاه در مدلهاي دستي  ونيمه اتومات وتمام اتومات طراحي وساخته ميگردد وتوسط المنت صفحه اي گرمارا به بوش برنجي انتقال ميدهد


Top