شرينگ پك اتومات بسته بندي ظروف ماست تمام استيل

1398/11/01

دستگاه بسته بندي شرينگ پك با بنه وشاسي استيل مناسب براي لبنيات اين دستگاه قابليت رديف كردت ظروف ماست رادارد وسرعت آن توسط اينورتور قابل تنظيم ميباشد


Top